pondělí 22. srpna 2016

Moje filmová pouť českou historií (2)

Lidice (2011)

 


(deutsche Version: hier)


Režisér tohoto filmu prohlásil, že "Lidice" nejsou historický dokumentární film ani film o válce. Popisují osobní příběhy a dramata obyčejných obyvatel jednoho malého městečka v Čechách. Film je o osudu obce Lidice, která byla Nacisty vypálena a srovnána se zemí. 27. května proběhl úspěšný atentát československých parašutistů na Reinharda Heydricha, šéfa Hlavního úřadu Říšské bezpečnosti a zastupujícího Říšského protektora Čech a Moravy. Heydrich svým zraněním podlehl a Nacisté zahájili v odvetě masivní akce proti československému civilnímu obyvatelstvu.


Potřebovali obětního beránka a našli jej v obci Lidice, do které vedly některé stopy od strůjců atentátu. Ačkoliv se tyto důkazy později ukázali nepravdivými, 9. června Nacisté vesnici obklíčili, všechny muže zastřelili, ženy odvezli do koncentračního tábora Ravensbrück. Děti byly rozděleny podle rasových předpokladů a byly buď určeny pro převýchovu, nebo převezeny ke zplynování do koncentračního tábora Kulmhof.

Film líčí osud obyvatel vesnice, kteří se snaží co nejlépe přežít období Protektorátu. Hlavní protagonista filmu Šíma je ve vězení, protože ve rvačce nešťastnou náhodou zabije svého syna. Zde lituje svého činu a také přemýšlí o budoucnosti sebe, své rodiny i své vesnice. Mezitím probíhá druhá filmová linie, ve které má další obyvatel této vesnice, Pepík, nemanželský vztah s Aničkou. Aby na něj nikdo nepřišel, maskuje se jako člen odboje. Jejich korespondenci ovšem zabavuje Gestapo, které si jí okamžitě spojuje s atentátem na Reinharda Heydricha. Události nabírají rychlý a tragický obrat, obyvatelé Lidic jsou povražděni a vesnice je vypálena.

Je velice smutné a šokující, že tolik nevinných lidí muselo zemřít, jen aby Nacisté mohli demonstrovat svojí moc a ochotu vynutit si poslušnost obyvatelstva silou. Ze scén, které ukazovaly zabíjení žen a dětí, jsem měla husí kůži. Závěrečnou tragédií je osud Šímy, který je sice propuštěn z vězení, ale bez domova, známých i rodiny...

Autor: Sandra Bösel
Překlad: Jan Martinek

Žádné komentáře:

Okomentovat